Viết bài

Chúng tôi hoan nghênh mọi đóng góp, chia sẻ có liên quan về ngôn ngữ lập trình JavaScript. Có 2 hình thức các bạn có thể đóng góp cho website:

  1. Self post: Các bạn có thể đăng ký tài khoản tại đâythông báo cho chúng tôi biết để bắt đầu viết bài.
  2. Guest post: Các bạn viết bài ở trang khác (blog, diễn đàn, …) có thể gửi link bài viết để chúng tôi đăng lại.

Bản quyền bài viết hoàn toàn thuộc về bạn.