Alexa Viet Nam 500

6.770 views

Alexa Viet Nam 500 là ứng dụng nho nhỏ xem, so sánh top 500 website tại Việt Nam theo đánh giá của Alexa. Ứng dụng này xây dựng trên Node.js, Firebase, Bootstrap 3.

Alexa Viet Nam 500

Chức năng

Danh sách top 500 websites ở Việt Nam theo Alexa.com bao gồm thông tin:

 • Tên website
 • Địa chỉ website
 • Mô tả
 • Favicon
 • Thời gian tải trang web
 • Thứ tự Alexa
 • Google Page Rank
 • Số thống kê: tỷ lệ bounce rate, thời gian truy cập, số trang trong một lần truy cập, …

Hướng dẫn

 • Cài đặt npm install
 • Cấu hình Trong file config.js, thay firebase.siteRef bằng đường dẫn tới Firebase của bạn.
 • Cập nhật Alexa top 500 Việt Nam node alexa.js
 • Cập nhật Google Page Range node pagerange.js
 • Cập nhật thống kê chi tiết Alexa node alexa-detail.js
 • Host website trên firebase https://www.firebase.com/docs/hosting/quickstart.html cd public && firebase deploy

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: