Giới thiệu

Với niềm say mê ngôn ngữ lập trình JavaScript (JS), cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngôn ngữ này trên khắp thế giới – blog VietJS.com được sinh ra để tác giả có thể:

  • tạo ra sân chơi cho các bạn có cùng đam mê
  • chia sẻ kiến thức về JS nói chung và node.js nói riêng
  • truyền cảm hứng đến lập trình viên sử dụng các ngôn ngữ khác
  • giúp nhiều người biết đến JS và muốn sử dụng ngôn ngữ JS cho các sản phẩm của họ như: website, API platform, ứng dụng web/di động, game …